Fjellområde: Fjellområde Dovrefjell

Dovrefjell – Her vandrer natur og kultur hånd i hånd

Dovrefjell er fjellområdet mellom Dovre i sør og Oppdal i nord. Ofte regnes Dovrefjell som hele høyfjellsområdet i grensetraktene mellom Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal. Dovrefjell Nasjonalpark ble opprettet i 1974 og var da på 265km2, men i 2002 ble området betydelig utvidet ved opprettelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpar, og er i dag på hele 1830 km2. Her vandrer natur og kultur hånd i hånd.

På toppen av Gudbrandsdalen, skillet mellom sør og midt Norge, ligger nasjonalhelligdommen Dovrefjell. Her finnes et nær intakt økosystem med blant annet villrein, jerv, fjellrev, ravn og kongeørn. Den eneste norske moskusstammen holder også til på Dovrefjell.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark gir mange muligheter for friluftsliv. Du kan bevege deg til fots eller på ski og overnatte hvor du vil. En tur til Snøhetta er absolutt et høydepunkt. Du kan starte på Kongsvoll og gå inn til Reinheim, eller ta bussen fra Hageseter og Hjerkinnhus til Snøheim. Bussen går vanligvis fra starten av juli til midten av oktober. Et lettere alternativ er å oppleve Snøhetta fra viewpoint Snøhetta, Norsk Villreinsenter sin paviljong på Tverrfjellet ved Hjerkinn. Den er normalt åpen fra 1. juni til 10 oktober

Snøhettamassivet med Snøhetta (2286 moh.) er Dovrefjells merkestein der det rager høyt og fritt over fjellviddene på Dovre, i skillet mellom sør- og midt-Norge. I området ligger det 10 DNT-hytter, hvorav 2 driftes av DNT Oslo og omegn. Rutenettet i Dovre er opparbeidet gjennom mange år, og her finner du både korte familievennlige toppturer og lengre krevende hytte-til-hytte turer.. (dnt)

Spor etter mennesker

Det er ukjent når det kom mennesker til dette området første gang, men i Dovre nasjonalpark er det funnet spor etter folk flere tusen år tilbake i tid. Ved Tverråa i Grimsdalen, like øst for Grimsdalshytta som ligger sørøst i nasjonalparken, er det funnet det rester av et fangstanlegg med innpå tretti dyregraver, antakelig fra steinalderen. Vikingtiden er representert ved fire store gravhauger nedenfor hytta, ikke langt fra elva. Her er det funnet pilspisser, sverd og smykker, til tross for at gravene har vært røvet. De første brukerne av området var jegere og fangstfolk som fulgte flokkene av villrein for nærmere 6000 år siden. Pilegrimsleden, middelalderens hovedferdselsåre mellom Østlandet og Trøndelag går gjennom parken, og byr på flotte natur- og kulturopplevelser