Fjellområde: Fjellområde Skarvheimen

Skarvheimen – mellom Hardangervidda og Jotunheime

Skarvheimen er høyfjellsområdet mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Vang (Innlandet fylke), Hemsedal, Ål og Hol (Viken fylke) og Ulvik, Aurland og Lærdal (Vestland fylke). Området strekker seg fra sørsiden av Vangsmjøsa og Tyin i nord til Bergensbanen i sør, fra Hemsedal i øst til Flåmsdalen og veien Aurland–Lærdal i vest.

Skarvheimen omfatter blant annet Filefjell, Hallingskarvet og Aurlandsdalen, samt store deler av Hemsedals-, Hallingdals-, Lærdals- og Aurlandsfjellene. Området har mange viktige fotturruter og hytter.

Skarvheimen er et ganske nytt navn, konstruert i første rekke som følge av fjellturismens behov for et enkelt, samlende navn på dette fjellområdet. Navnet er preget av at en rekke av de høye partiene i området har skarv som endeledd, for eksempel Hallingskarvet, Raudbergskarvet og Reineskarvet; sisteleddet er laget etter mønster av Jotunheimen, Stølsheimen, Trollheimen og flere andre fjellområder.