Liste over Norske FjellomrÄder

Hva er Fjell og hva er FjellomrÄder?

Fjell er et hÞytliggende landomrÄde, gjerne over tregrensen. I Norge er fjell i stor utstrekning bÞlgende vidder, med hÞyere topper enkeltvis eller i grupper, og dypt nedskÄrne daler.

Fjell kan dannes ved fjellkjedefoldning, ved vulkanske utbrudd og ved vertikale forskyvninger i jordskorpen langs sprekker.

Fjellenes former er som oftest resultat av de ekstreme kreftene pÄ bergarter med ulik motstandskraft. I Norge vil man ofte se at granitt- og gabbro-omrÄder stÄr opp i hÞye fjell, mens omliggende blÞtere bergarter er tÊrt ned. Formen avhenger av den geologiske bygningen; granitt og gabbro danner gjerne massive fjell som i Jotunheimen og Lyngsalpene.

Er grunnen bygd av lagdelte bergarter, fÄr fjellene andre former. Flattliggende lag danner flate fjellplatÄer med bratte sider; stÄr lagene pÄ skrÄ, dannes sÄkalte Cuestalandskap, som betyr at en Äs- eller fjellrygg som dannes ved forvitring av skrÄstilte lag av sedimentÊre bergarter. Disse Äsene/fjellene karakteriseres av en bratt skrent pÄ den ene siden og en svakt skrÄnende helning pÄ den andre siden.

Er lagene foldet, blir fjell utformet som parallelle kammer, som for eksempel de harde benkene stÄr frem og danner ofte bratte stup. NÄr fjellene opp til snÞgrensen, dannes alpine former, idet smÄbreer graver ut botner med stupbratte vegger. Disse botnene er ofte sÄ store og brede at det bare er smale kammer (egger) mellom dem. Tinder dannes nÄr tre eller flere botnbreer gnager seg inn mot hverandre. Det sises av noen av Norges fjell er skapt for 400 millioner Är siden.

Hva er primĂŠrfaktor?

PrimĂŠrfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forhĂžyning i terrenget mĂ„ rage opp over omkringliggende terreng for Ă„ bli regnet som en selvstendig topp – jo mindre primĂŠrfaktor, jo flere topper.
Hvis man legger til grunn en primÊrfaktor pÄ 50 meter, har Norge oppunder 190 topper pÄ 2000 moh. eller hÞyere. Med primÊrfaktor pÄ 30 meter skal Norge ha 231 topper pÄ 2000 moh. eller hÞyere.

Trykk pÄ en boks, eller overskriften nedenfor for Ä gÄ til den Nasjonalparken. 

Fjell over 2400 moh

GaldhĂžpiggen2 469 mohLomInnlandetJotunheimen
Glittertinden2 452 mohLomInnlandetJotunheimen
Store Skagastþlstind2 405 mohLuster, ÅrdalVestlandJootunheimen