Liste over Norske Fjellområder

Hva er Fjell og hva er Fjellområder?

Fjell er et h√łytliggende landomr√•de, gjerne over tregrensen. I Norge er fjell i stor utstrekning b√łlgende vidder, med h√łyere topper enkeltvis eller i grupper, og dypt nedsk√•rne daler.

Fjell kan dannes ved fjellkjedefoldning, ved vulkanske utbrudd og ved vertikale forskyvninger i jordskorpen langs sprekker.

Fjellenes former er som oftest resultat av de ekstreme kreftene p√• bergarter med ulik motstandskraft. I Norge vil man ofte se at granitt- og gabbro-omr√•der st√•r opp i h√łye fjell, mens omliggende bl√łtere bergarter er t√¶rt ned. Formen avhenger av den geologiske bygningen; granitt og gabbro danner gjerne massive fjell som i Jotunheimen og Lyngsalpene.

Er grunnen bygd av lagdelte bergarter, får fjellene andre former. Flattliggende lag danner flate fjellplatåer med bratte sider; står lagene på skrå, dannes såkalte Cuestalandskap, som betyr at en ås- eller fjellrygg som dannes ved forvitring av skråstilte lag av sedimentære bergarter. Disse åsene/fjellene karakteriseres av en bratt skrent på den ene siden og en svakt skrånende helning på den andre siden.

Er lagene foldet, blir fjell utformet som parallelle kammer, som for eksempel de harde benkene st√•r frem og danner ofte bratte stup. N√•r fjellene opp til sn√łgrensen, dannes alpine former, idet sm√•breer graver ut botner med stupbratte vegger. Disse botnene er ofte s√• store og brede at det bare er smale kammer (egger) mellom dem. Tinder dannes n√•r tre eller flere botnbreer gnager seg inn mot hverandre. Det sises av noen av Norges fjell er skapt for 400 millioner √•r siden.

Hva er primærfaktor?

Prim√¶rfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forh√łyning i terrenget m√• rage opp over omkringliggende terreng for √• bli regnet som en selvstendig topp ‚Äď jo mindre prim√¶rfaktor, jo flere topper.
Hvis man legger til grunn en prim√¶rfaktor p√• 50 meter, har Norge oppunder 190 topper p√• 2000 moh. eller h√łyere. Med prim√¶rfaktor p√• 30 meter skal Norge ha 231 topper p√• 2000 moh. eller h√łyere.

Trykk på en boks, eller overskriften nedenfor for å gå til den Nasjonalparken. 

Fjell over 2400 moh

Galdh√łpiggen2 469 mohLomInnlandetJotunheimen
Glittertinden2 452 mohLomInnlandetJotunheimen
Store Skagast√łlstind2 405 mohLuster, √ÖrdalVestlandJootunheimen