Velkommen til Historien om Porsgrunn

På denne siden kan du se noen av før og etterbildene, og historien fra 900-tallet til i dag

En detaljrik historie om Porsgrunn fra før 900-tallet til i dag.

Under kan du velge årene du ønsker å lese om. Foreslår at du ser fra toppen og går nedover, det er en spennende historie om Porsgrunn Kommune. Dette kan brukes som f.eks til skoleprosjekt eller annet. :) Husk å ta med kildene til de aktuelle bildene og informasjon. Fotografiet over er tatt av Natur.Media.

Før 900-tallet: Handelssentrum og fletteverkshus

 • Ca 11.000 — ble det funnet flintbiter på Kokkersvold og er datert til å være ca 11.000 år gamle

1100-tallet: Eidanger Kirke

 • 1130/50 Moa kirkja a Eidangri – Eidanger kirke fra dette årstallet – Den ble oppført i stein, 13,5 m lang og 8,30 m bred
  Kan ha vært oppført i Sigurd Jorsalfars tid. Eidanger kirke er en av fylkets eldste steinkirker.

1600-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

 • 1613 — Porsgrunn er nevnt første gang i litteraturen av Peder Claussøn Friis i boka «Norrigis Beschrifuelse» som utkom i 1613 –
  i en passasje som trolig er skrevet i 1576 da Friis besøkte Skien: «2½ Mile ind fra Haffuit kommer Skiene-Elff ud i den Fiord, oc kaldis det Sted Porsgrund».
 • 1670 — Første kirken i Brevik bli bygge

1700-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

1700 — Carl Deichman blir født i Danmark, Odense – døde i Porsgrunn, 1780.

 • 1758 – 60  Den monumentale Jesu kirke, eller Østre Porsgrunn kirke, ble bygget på siste halvdel av 1750-tallet, og innviet 10. Juli 1760. Den ble oppført under ledelse av byggmester Joen Jacobsen etter tegninger av den kjente danske arkitekt Lauritz de Thurah, og oppført under ledelse av arkitekten Andreas Pfützner. Kirken hadde opprinnelig plass til 600 mennesker. Kirken er en korskirke bygget i panelt tømmer med et stort tårn som bekrones av et flott, kobbertekket barokkspir. Kirken er stilmessig preget både av barokken og den samtidige rokokkoen.
 • 1761 — Brevik omfattes av en stor bybrann
 • 1764 — blir Porsgrunn skilt ut fra de omkringliggende landherredene Eidanger, Solum og Gjerpen som eget prestegjeld
 • 1760-1777 Kammerherregården ble oppført en gang mellom 1760 og 1777 for Niels Aall, som i 1777 overdro gården til sønnen, Jacob Aall, som lot gården bygges om.
 • 1779 — Ble Kammerherregården ombygget
 • 1787 — Severin von Løvenskiold kjøpte gården i 1787, og lot sønnene Niels og Fritz overta den i 1814. Kammerherren hadde fra 1793 eiendommen Fossum jernverk, som han overtok fra sin bror Herman. Niels og Fritz Løvenskiold solgte i 1823 Kammerherregården til kjøpmann Jacob Grubbe Ottesen. Porsgrunn kommune overtok eiendommen i 1838, og i tillegg til å huse kommuneadministrasjonen var det også rom for skolelokaler i gården; både borgerskolen og folkeskolen har hatt tilhold her.

Kammerherregården var en flott representant for Telemarks klassisistiske arkitektur, med avtrappede nivåer dere hovedvolumet var over to etasjer, forhøyet med et setteritak. Hovedtaket var bratt, og ble avsluttet av to lave, fremskutte sidefløyer. Formen var regelmessig, symmetrisk og enkel.

1800-tallet: Første Kirke i Brevik, Nevnt første gang 1613

 • 1800 — Nok en stor brann i Brevik.
 • 1807 — Porsgrunn blir grunnlagt og Porsgrunn får kjøpstadrettigheter
 • 1819 — Eidanger Prestegård blir bygget
 • 1837 — Hans Morten Thrane Esmark blir byens første ordfører.
 • 1842 — blir Porsgrunn egen bykommune
 • 1843 Johan Elias Jeremiassen(Skipsreder og industrigründer) blir født 8. januar, Kviteseid, Telemark
 • 1878 — Ny kirke innvies i Brevik
 • 1882 — Porsgrunn jernbanestasjon sto ferdig dette året, stasjonstypen var en videreføring av arkitekt Peter Andreas Blix’ bygninger langs Østfoldbanen. Porsgrunn stasjon ble – sammen med resten av toglinjen – innviet 24. november 1882, med statsminister Christian August Selmer og andre prominente personer tilstede. Stasjonsbygningen hadde en symmetrisk komposisjon med spisse gavler på siderisalittene, og var preget av den nygotiske variant av sveitserstilen. Stasjonsbygningen er revet.
 • 1885 — 22.september besluttes det en tomt til å bygge Porsgrunds Porselænsfabrik – Arkitekten var Waldemar Hansteen (1857–1921)
 • 1886 — utover høsten var fabrikken ferdig og driften kunde begynne. Den første brenning fant sted i februar 1887.
 • 1887 — 6. juni ble Porsgrunds Porselænsfabrik anmeldt i firmaregistret og denne datoen regnes som fabrikkens stiftelse.
  Det var Johan Jeremiassen som var grunnlegger.
 • 1889 — Johan Jeremiassen faller bort bare 46 år gammel.
 • 1891 — Porsgrunnsbrua blir bygget
Porsgrunn Bru 1891
 • 1899 Vår Frue kirke i Porsgrunn ble bygget i 1899 etter modell av norske middelalderske stavkirker, og var tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve., og innviet den 8 oktober 1899

1900-tallet: Kongen av Thailand besøker Brevik, PP feierer 25 år, WW2

 • 1901 — Rådhuset brenner ned den 9.desember
 • 1907 — Kong Chulalongkorn av Siam(Thailand) besøker Brevik.
 • 1911 — Feirer Porsgrunds Porselænsfabrik 25 år
 • 1921 Jesu Kirkes gravkapell bygges
 • 1937 — Blir Vår Frue kirke flyttet over veien, der den står i dag
 • 1940 — WW2 kommer til Porsgrunn
 • 1945 — Mars til april ble Menstad/Borgestad angrepet av «allierte» styrker – denne elven ble brukt som evakuering av Tyskerne
 • 1964 — Kommunesammenslåing. Eidanger og byene Brevik og Porsgrunn blir slått sammen. Ny kommune blir opprettet med navn Porsgrunn.
 • 1971 — Eidanger får tilbake sin fine løkkuppel som var et fint stykke snekkerkunst utført av byggmester Nils Bråtelia fra Porsgrunn.
 • 1996 — Får Porsgrunn Lokaldemokratiprisen for utvikling av barns og unges medvirkning

2000-tallet: 1000-års tre, Østre Kirke Brenner ned

 • 2000 — Fikk alle skolene et tusenårstre til å plante på skolens område.
 • 2006 — Fikk kommunen Den Norske Bolig- og Byplanprisen.
 • 2011 — Østre kirke blir tent på og brenner ned til grunn natt til 11. april
  To tenåringsgutter ble dømt for kirkebrannen i Porsgrunn i 2011, og er sammen ansvarlige for å betale forsikringskravet på 34 millioner
 • 2015 — Blir den nye kirken tegnet
 • 2017 — desember blir kirken påbegynt og sto ferdig høsten 2019 og velsignet den 15. sep 2019
 • 2020 — Var tallet på innbyggere: 36 397

Før og etterbilder av Porsgrunn

Før-bildene er fra Telemark Museum, Etter(2020) bildene er tatt av Kenneth Hauen / Natur.Media

Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold FjellsiktSkien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold Fjellsikt
Skien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold FjellsiktSkien Historie Kapittelberget kryptkirke Grenland Skien Telemark Museum DigitaltMuseum Telemark Museum Skien Snipetorp Flom Bybrann Ibsen Menstaslaget Odds Ballklubb Gjerpen gjerpen kloster mariakirke christiankirke Kloster Smieøya Tollbua Cappelen 1886 900-tallet skien 2020 skien 1200 skien 1300 skien 1400 skien 1500 skien 1600 skien 1700 skien 1800 skien 1900 Nyblin Wikipedia slekt.org skien omeng kjenn ditt land riksantikvaren.no niku.no odd.no ta.no snl.no Fossum Løvenskiold Fjellsikt

Kilder for tekst, bilder, datoer osv 

Bildene på denne siden:
Natur.MediaDigitaltMuseumTelemarks Museum, TA, Wikipedia, NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning), Riksantikvaren, SNL

Kilde for tekster/info/år m.m:
Wikipedia, Slekt, , Riksantikvaren, NIKU,

Ved feil av datoer/år så ta kontakt med oss, slik at vi kan rette det opp.

Sist endret den august 2, 2021